Dotacje mikroinstalacji OZE

Program Priorytetowy NFOŚiGW Prosument

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowe warunki programu Prosument. Decyzja ta stanie się prawomocna już 19 marca tego roku.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, zmniejszy się maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych fotowoltaiki do 8000 zł/kWp – dla instalacji do 10 kW, oraz do 6000 zł/kWp – dla instalacji w przedziale 10-40 kW. W przypadku instalacji, w których przewidziany jest montaż systemów magazynowania energii elektrycznej, maksymalny koszt kwalifikowany instalacji będzie podniesiony o 5 000 zł/kW.

Nowością będzie możliwość łączenia dotacji w przypadku instalacji hybrydowych, na przykład otrzymania dotacji w wysokości 40% na panele fotowoltaiczne i 40% na turbinę wiatrową.

 
Instalacja PV