PROSUMENT – ogłoszenie naboru wniosków dla banków

Od 16 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków dla banków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w realizacji programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”. Wszelkie informacje dostępne pod linkiem:

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,137,prosument-nabor-dla-bankow.html