Dofinansowania do fotowoltaiki

Dopłaty do fotowoltaiki z programów rządowych przyznawane są zarówno osobom indywidualnym, jak i firmom. Właśnie dlatego podpowiadamy naszym klientom, jak mogą uzyskać spore dofinansowanie do fotowoltaiki z różnych źródeł. Decydując się na panele fotowoltaiczne, dotacje pozwalają na wybranie tych o znacznie większej mocy, które pozwolą przechować energię także na okres zimowy. Dzięki temu znacznie szybciej zwracają się koszty paneli fotowoltaicznych i więcej osób dostrzega opłacalność fotowoltaiki.

Fotowoltaika – aktualne dotacje

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak duże korzyści daje fotowoltaika. Koszt instalacji początkowo może wydawać się sporą inwestycją, jednak pozyskiwanie energii ze słońca nie tylko ma pozytywny wpływ na ekologię, ale również na rachunki. Dodatkowym plusem jest fakt, że można pozyskać spore dotacje zmniejszające początkowe wydatki. Oto one:

Ciekawi Cię cena fotowoltaiki? W trzy minuty sprawdź, ile kosztuje instalacja dla Twojego domu!

Program „Mój prąd”

Celem Projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej przy pomocy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z Programu mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na potrzeby własne (tzw. cele mieszkaniowe) oraz takie, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OZE).

Możesz ubiegać się o dotację jeśli:

Dotacja udzielona w ramach programu „Mój Prąd” przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z podatku PIT. Oznacza to, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania do fotowoltaiki beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli równowartość 3 000 zł – maksymalny zwrot do 50% kosztów inwestycji.

W razie pytań, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji – chętnie udzielimy wsparcia przy formalnościach i pomożemy wyklarować niejasności. Zachęcamy do kontaktu!

Ulga w podatku dochodowym

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać  właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, którzy ponieśli wydatki przyczyniające się do spadku energii elektrycznej, a co za tym idzie ulepszenia domu (wykaz usług), oraz rozliczają się na zasadach ogólnych – według stawki 17 i 32 proc., ryczałtu lub formuły liniowej (19%).

Wartość ulgi, którą można odliczyć od podatku dochodowego, zależy od progu podatkowego, w jakim rozlicza się inwestor i może wynieść maksymalnie do 53 tysięcy złotych.

Ulga przysługuje również, w sytuacji, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku (budynek gospodarczy, garaż), lecz służy budynkowi mieszkalnemu.
W przypadku domów jednorodzinnych będących w budowie ulga nie przysługuje.
Na odliczenie poniesionych kosztów ustawa przewiduje okres do 6 lat od poniesienia pierwszego wydatku.

Wykaz usług, które można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej:

Aktualizacja styczeń 2021
Gospodarstwa domowe, które zainwestują w montaż instalacji fotowoltaicznych w 2021 roku, również będą mogły skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej przy rozliczeniu PIT.

Czyste Powietrze

Istotą Programu jest poprawa jakości powietrza w kraju, które pomimo wdrażanych rozwiązań proekologicznych nadal się pogarsza, a także poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych. Cel ten można osiągnąć, między innymi, poprzez wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Na program, który będzie trwał do 2029 roku, przeznaczono łącznie 103 mld złotych.

W ramach Programu wskazane zostały dwie formy poziomu dofinansowania – podstawowa oraz podwyższona. W obu przypadkach maksymalna kwota dotacji przy montażu instalacji fotowoltaicznej wynosi 5 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania jest dedykowany dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego oraz których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 30 000 zł, jeśli przedsięwzięcie obejmuje instalację fotowoltaiczną (bez PV dotacja wynosi do 25 000 zł).

Z podwyższonego poziomu dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, których dochód miesięczny na jedną osobę nie przekracza 1960 zł  w jednoosobowym gospodarstwie oraz 1400 zł w wieloosobowym. Co więcej, również firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli przychód firmy nie jest większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Maksymalna kwota dotacji może wynosić do 32.000 zł, gdy inwestycja nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz do 37.000 zł, gdy ją uwzględnia.

Aktualizacja
W późniejszym terminie uruchomiona zostanie także dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz pożyczka dla gmin.

Agroenergia – dofinansowania dla rolnictwa

Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym, które w oczywisty sposób przełoży się na zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa. Budżet Programu opiewa na kwotę 200 mln złotych.

O dotację mogą ubiegać się:

Co ważne, nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do Programu, najpierw należy zgłosić chęć skorzystania z dofinansowania, następnie wybrać firmę, która wykona instalację.

Na wartość dofinansowania w formie dotacji istotny wpływ posiada wielkość planowanej instalacji. Dla instalacji o mocy od 10 do 30 kWp uzyskać można dotację do 20% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 15 tys. zł. Przy większych instalacjach tj. od 30 do 50 kWp do 13% kosztów przedsięwzięcia i nie więcej niż 25 tys. zł.

Po otrzymaniu dotacji nie można ubiegać się o wsparcie z Mojego Prądu czy Programu Czyste Powietrze.

Mamy nadzieję, że nie mają Państwo wątpliwości co do tego, jak dużo zmieniają panele fotowoltaiczne. Dofinansowanie stanowi dużą pomoc na początku drogi w uzyskaniu ekologicznego domu.

W razie pytań, nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji – chętnie udzielimy wsparcia przy formalnościach i pomożemy wyklarować niejasności. Zachęcamy do kontaktu!