Projektowanie

Jeżeli interesuję Państwa zakres naszych usług projektowych prosimy o przesłanie do naszej firmy zapytania ofertowego.

Zajmujemy się zarówno rozwojem projektów fotowoltaicznych od samego początku czyli wyboru lokalizacji, poprzez uzyskanie wszelkich uzgodnień czy też warunków przyłączenia do sieci, aż po projektowanie instalacji PV, przyłącza łącznie z telemechaniką i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nasza firma posiada własnych projektantów i konstruktorów. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu instalacji słonecznych i wiatrowych.

Zakres naszych usług:

  • Sporządzenie kompletnego projektu wykonawczego instalacji elektrowni fotowoltaicznej.
  • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
  • Przedmiar robót,
  • Dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej z Zakładem  Energetycznym,
  • Uzyskania, w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz, wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, opinii i decyzji  administracyjnych niezbędnych do projektowania i rozpoczęcia części wykonawczej,
  • Wykonanie koncepcji realizacji instalacji elektrowni fotowoltaicznej na potrzebę pozyskania dofinansowania, Koncepcja zawierać powinna niezbędną dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi danymi finansowymi określającymi szacowaną wartość inwestycji.

Nasze doświadczenie w realizacji instalacji fotowoltaicznych na rynku zachodnim z pewnością okaże się pomocne podczas projektowania efektywnych instalacji fotowoltaicznych. W celu wyceny prac projektowych prosimy o kontakt z nasza firmą.