Fundusze europejskie pozyskane przez Rawicom

1. Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe technologii ładowania pojazdów oraz gromadzenia, wykorzystania i dystrybucji energii elektrycznej”.

2. Promocja produktów i usług firmy Rawicom na rynkach perspektywicznych.