Wiele projektów PV posiada poważne wady prawne lub techniczne

Na rynku projektów PV oferowanych do nabycia jest bardzo wiele projektów instalacji fotowoltaicznych „gotowych do budowy”. Ich cena jest bardzo wysoka. Niestety, projekt prezentowany jako „gotowy do budowy” bardzo często okazuje się niemożliwy do realizacji, bądź jego realizacja powodowałaby bardzo wysokie i nieuzasadnione ekonomicznie koszty.

Przykład 1 – wydana decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej

Projekt PV posiada wydaną decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której treści  niektóre elementy zostały wskazane zbyt szczegółowo, co ogranicza możliwości techniczne budowy. Przykładowo – w treści decyzji został wpisany konkretny rozmiar paneli lub konkretna liczba modułów lub falowników. Taki projekt PV mógł być przygotowywany kilka lat wcześniej, natomiast standardy dotyczące wykorzystywanych technologii, w tym elementów do budowy farmy, nieustannie się zmieniają i to co było normą jeszcze np. kilka lata temu, teraz może nie być już możliwe do wykorzystania. Taka decyzja, wskazująca np. konkretne moduły o rozmiarach 2 m x 1 m, podczas gdy powszechnie wykorzystywane są teraz moduły w większych przedziałach (2,2 – 2,4 m x 1,1m – 1,3 m), może uniemożliwić obecnie budowę takiej instalacji lub spowodować konieczność przeprowadzania całej procedury od początku i uzyskiwania nowej decyzji.

 

Przykład 2 – ostateczne pozwolenie na budowę dla farmy fotowoltaicznej

Projekt PV, który uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę. Przy bliższej analizie okazuje się natomiast, że projekt jest niezgodny z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy, odstępów od dróg publicznych czy od obszarów zabudowy mieszkalnej. Jako kolejny przykład można wskazać projekt budowlany posiadający ostateczne pozwolenie na budowę, który nie posiada dostępu do drogi dojazdowej, nie została również ustanowiona odpowiednia służebności drogowa.

Przykład 3 – ostateczne pozwolenie na budowę dla farmy fotowoltaicznej

 

Projekt PV, dla którego wydane zostało ostateczne pozwolenie na budowę, natomiast nie została przygotowana opinia geotechniczna. Po wykonaniu takiego badania na dalszym etapie inwestycji może się okazać, że grunt jest problematyczny pod wieloma względami – np. lustro wody znajduje się bardzo nisko pod poziomem gruntu lub stan gruntu wymaga bardzo głębokiego posadowienia całej konstrukcji, co może narazić inwestora na dodatkowe koszty, nieznane w chwili zakupu gotowego projektu PV oraz wydłużyć czas realizacji takiej budowy.

Jak temu zapobiec?

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów i w celu dokładnej oceny potencjału planowanej inwestycji w odnawialne źródła energii, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnych podmiotów, realizujących  tego typu projekty. Firmy zajmujące się takimi inwestycjami zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej i będą w stanie realnie ocenić dany projekt PV oraz zwrócić uwagę na możliwe trudności czy aspekty techniczne, które trzeba wziąć pod uwagę – wskazuje Karol Chyliński, CEO Rawicom Consulting Services.

Profesjonalne przygotowywanie dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej

W celu pozytywnej realizacji projektu, bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie dokumentacji projektowej. Z pomocą mogą przyjść wyspecjalizowane biura projektowe, które posiadają wykwalifikowanych pracowników (inżynierów, w tym doświadczonych projektantów instalacji PV, prawników oraz innych specjalistów). Firmy te zajmują się kompleksowo procesem przygotowania wszelkiej dokumentacji (w tym kompletnego projektu budowlanego) oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, warunków przyłączeniowych oraz pozwolenia na budowę), tak, aby właściciel gruntu czy dachu nie musiał robić tego samodzielnie i nie musiał się tym martwić.

 

Audyt techniczny i prawny (due diligence) dla farmy fotowoltaicznej

Przed zakupem projektu PV powinno się natomiast przeprowadzić audyt techniczny, który pomoże zweryfikować potencjał danego projektu, a tym samym szacunkowe zyski z tego typu inwestycji. Dobrze przeprowadzony audyt pomoże też wychwycić ewentualne błędy, na podstawie już uzyskanych decyzji administracyjnych dla danego projektu lub elementy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Ponadto powinien zostać przeprowadzony szczegółowy audyt prawny danego projektu PV przed jego zakupem, polegający na ocenie potencjalnych zagrożeń i ryzyk pod kątem obowiązujących przepisów oraz wymaganych do uzyskania dokumentów. Przy prawnym badaniu specjaliści skupiają się przede wszystkim na przekazanej dokumentacji, jej ewentualnych brakach oraz ryzykach dla inwestora.

Rawicom Consulting Services sp. z o.o.

Rawicom Consulting Services sp. z o.o. jest profesjonalnym biurem projektowym projektów PV, spółką deweloperską oraz doradczą z grupy Rawicom. Podmiot ten od wielu lat kompleksowo realizuje usługi polegające na doradztwie, czy pozyskaniu niezbędnej dokumentacji w celu realizacji inwestycji PV, zarówno dla klientów w Polsce, jak i za granicą. Przy wsparciu jednej ze spółek z grupy kapitałowej – Rawicom S.A., która od ponad 15 lat przeprowadza procesy budowlane farm fotowoltaicznych, warszawskie biuro projektowe jest w stanie kompleksowo przeprowadzić cały proces, w tym również budowę takich instalacji.

Rawicom zapewnia wsparcie i obsługę inwestycji fotowoltaicznych na każdym etapie rozwoju projektu. Posiada wyspecjalizowanych pracowników, w tym projektantów instalacji PV, którzy wykorzystują najnowsze programy i technologie w celu opracowywania projektów, a także działy: m.in. dokumentacji projektowej oraz prawny, które czuwają, aby sprawnie przeprowadzić cały proces.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego i współpracy.

kom.: +48 690 890 046
mail: info@rawicomcs.pl
www.rawicomcs.pl