Fotowoltaika – skuteczny sposób na darmową energię dla Twojego domu

Pogłębiający się trend szacunku dla środowiska naturalnego można zauważyć w wielu dziedzinach życia. Jednym ze sposobów na energooszczędność oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest inwestycja we własny system fotowoltaiczny. Dlaczego zakup fotowoltaiki jest tak opłacalny? Jakie korzyści płyną z posiadania własnego źródła energii elektrycznej? Czy technologia tego typu jest skuteczna na terenie naszego kraju? W tym poradniku znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z systemami  fotowoltaicznymi. Dzięki informacjom w nim zawartym przekonasz się, dlaczego warto zainteresować się tematyką prywatnej elektrowni słonecznej.

Fotowoltaika – co to takiego?

Fotowoltaika,  to nazwa systemu, która swoje działanie opiera na wykorzystywaniu energii promienia słonecznego. W wyniku zachodzących w instalacji procesów promienie słoneczne są przekształcane w prąd stały, który następnie przy pomocy falownika ulega przekształceniu w prąd przemienny, czyli ten znajdujący się w gniazdkach. Posiadając własny system fotowoltaiczny, możliwym jest więc generowanie darmowej energii elektrycznej od  zakończonego montażu po wymianę licznika na dwukierunkowy przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

Zestaw fotowoltaiczny jest przyłączany do znajdującej się w budynku instalacji elektrycznej. Dzięki współpracy dwóch systemów właściciel fotowoltaiki może liczyć na znaczną oszczędność na rachunkach za prąd. Energię pozyskaną przez panele słoneczne można wykorzystać na bieżące użytkowanie w domu. Co więcej, energię można jednocześnie zużywać na bieżąco, jak również magazynować jej nadwyżki u operatora OSD, a następnie odbierać ją na zasadzie systemu opustu, w zależności od możliwości oferowanych przez konkretny system fotowoltaiczny.

Moc odnawialnych źródeł energii

Energetyka słoneczna stanowi obecnie jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów na czerpanie ze źródeł energii odnawialnej. Fakt ten wynika z coraz większego zainteresowania inwestycją w fotowoltaikę, zarówno w kontekście domów prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Według Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i pełnomocnika rządu do spraw OZE, od grudnia 2015 roku mamy do czynienia ze wzrostem mocy fotowoltaiki przekraczającej 1600%

Na niegasnącą popularność inwestycji w prywatne elektrownie słoneczne wpływają liczne programy dotacji tego typu obiektów. Do najpopularniejszych należą chociażby “Mój Prąd”, “Energia Plus”, czy “Agroenergia”, dzięki którym fotowoltaika staje się realnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby osób. Właściciele instalacji tego typu mogą być jednocześnie wytwórcami oraz konsumentami pozyskanej energii. 

Najważniejsze zalety fotowoltaiki

Osoby zainteresowane posiadaniem własnego systemu fotowoltaicznego mogą liczyć na szereg pozytywnych aspektów związanych z taką inwestycją. Poniżej znajdują się argumenty przemawiające za zakupem i montażem instalacji korzystającej z odnawialnych źródeł energii:

Dzięki powyższym aspektom widać ile korzyści płynie z posiadania własnego systemu fotowoltaicznego. Dzięki rządowym programom dotującym zakup i montaż elektrowni słonecznej, staje się ona dostępna dla coraz większej ilości zainteresowanych inwestorów. W tym miejscu warto więc zadać pytanie dotyczące mechanizmu działania paneli.

Instalacja fotowoltaiczna – w jaki sposób działa?

Celem lepszego zrozumienia istotności tego typu instalacji należy poznać szczegółowy sposób jej funkcjonowania. W jaki sposób więc fotowoltaika przekształca energię słoneczną w prąd obecny w gniazdkach każdego gospodarstwa domowego?

Najważniejszym komponentem instalacji tego typu są ogniwa fotowoltaiczne. Pojedyncze elementy nie są w stanie wytwarzać większej ilości energii, a z tego względu ogniwa łączy się w moduły fotowoltaiczne. W jaki sposób dochodzi do wytwarzania energii w ogniwach? W ich konstrukcji zachodzi tzw. zjawisko fotowoltaiczne, polegające na przekształcaniu promieni słonecznych w prąd stały. Moduły stanowią połączone ogniwa, czyli układy stworzone z materiału półprzewodnikowego. W znacznej większości systemów materiał ten stanowi krzem. To właśnie dzięki półprzewodnikom możliwe jest przewodzenie ładunku elektrycznego w konsekwencji oddziaływania czynników zewnętrznych – promieniowania słonecznego.

Panelem fotowoltaicznym nazywa się urządzenie, które przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w formie prądu stałego. Każdy panel fotowoltaiczny składa się z grupy ogniw, które są łączone szeregowo.  Oprócz tego elementu istotna jest również konstrukcja wsporcza, która ma za zadanie umożliwić montaż paneli na dachu budynku lub też na gruncie. Element ten zapewnia jednocześnie stabilność całego systemu.

A jak wytwarza się prąd obecny w gniazdkach?

Aby pozyskana energia mogła przekształcić się w prąd, musi zostać przekazana do falownika. To właśnie jego praca pozwala uzyskać prąd zmienny, którego parametry są identyczne co prądu obecnego w gniazdach elektrycznych. 

Falownik jest elementem istotnym również z innych powodów. Urządzenie bowiem jest odpowiedzialne również za kontrolę pracy niewielkiej elektrowni słonecznej. Podczas pracy fotowoltaiki falownik zajmuje się dopasowywaniem parametrów pozyskiwanego prądu do tych, które są obecne w domowej instalacji elektrycznej. 

Warto też podkreślić, iż komponent posiada wbudowany system zabezpieczający, który wyłącza instalację w przypadku wykrycia awarii. Ponadto, falownik odpowiada również za monitorowanie wszelkich parametrów, które wspomagają proces analizowania sposobu działania fotowoltaiki. 

Fotowoltaika – elementy składowe

Celem usystematyzowania najważniejszych informacji na temat systemu fotowoltaicznego, konieczne jest poznanie wszystkich elementów składowych instalacji. W tym miejscu zostaną więc wymienione komponenty składające się na całość fotowoltaiki.

Panele słoneczne

To najważniejszy, a jednocześnie najbardziej rozpoznawalny element systemu. Jak wcześniej wspomnieliśmy, panele fotowoltaiczne są stworzone z połączonych szeregowo ogniw, dzięki czemu możliwym jest pobieranie energii z promieni słonecznych. Na rynku dostępne są dwa rodzaje paneli słonecznych – monokrystaliczne i polikrystaliczne

Elementem rozpoznawczym tych pierwszych jest ciemnoniebieska lub czarna barwa, jak również jednolita powierzchnia kolorystyczna paneli. Tego typu elementy są zbudowane z monokryształu krzemu. Panele monokrystaliczne cechuje doskonała sprawność, a więc zwiększona moc pojedynczej sztuki. Ten system jest więc polecany dla budynków posiadających niewielką przestrzeń dachową. 

Z kolei ogniwa tworzące panele polikrystaliczne są stworzone z krzemu polikrystalicznego. Cechą charakterystyczną tych paneli jest jasnoniebieska barwa oraz prostokątny lub kwadratowy kształt budujących je ogniw. Choć mają niższą moc, to w ostatecznym rozrachunku są tańsze w kontekście inwestycyjnym. 

Falownik

Trudno wyobrazić sobie zestaw fotowoltaiczny bez falownika, zwanego również inwerterem. Brak tego elementu uniemożliwia przekształcanie prądu stałego na zmienny. Z uwagi na jego wielofunkcyjne działanie, falownik powinien być dobrany przy jednoczesnym uwzględnieniu parametrów oferowanych przez konkretną instalację fotowoltaiczną. Biorąc pod uwagę warianty dostępnych rozwiązań, można wyróżnić następujące rodzaje inwerterów:

 

Optymalizatory

Stanowią elementy dodatkowe, ale równocześnie niezwykle przydatne w kontekście efektywnej pracy fotowoltaiki. Ich obecność jest przydatna, chociażby w momencie częściowego zaciemnienia jednego z paneli. Optymalizatory wspomagają procesy zachodzące w panelach, dzięki czemu wpływają na ostateczną wydajność systemu. Ich praca opiera się na obciążaniu modułu po to, by mógł on uzyskać największą możliwą moc na wejściu, bez względu na sposób pracy innych elementów systemu.

Zabezpieczenia AC/DC

Zestaw fotowoltaiczny nie może obyć się również od odpowiedniego systemu zabezpieczeń: AC (zmiennoprądowych) oraz DC (stałoprądowych). Ich zadaniem jest ochrona systemu przed zbyt wysokim napięciem oraz wynikającym z tego wyładowaniom elektrycznym. Należy mieć na względzie, iż moduły oraz falowniki stanowią elementy czułe na wzrosty napięcia. Aby mogły funkcjonować poprawnie, koniecznym jest więc ich stosowna ochrona. Warto więc zwrócić uwagę na to, jaki system zabezpieczeń oferuje konkretny zestaw fotowoltaiczny, jak również na rodzaj zapewnianej przez producenta gwarancji na ten element.

Okablowanie

System fotowoltaiczny byłby niekompletnym bez okablowania. Z uwagi na to, iż instalacja jest narażona nie tylko na zmiany temperatur, ale również na napięcia elektryczne, koniecznym jest zwrócenie uwagi na dobrą jakość tego elementu. Okablowanie wysokiej jakości spełnia wiele wymagań dotyczących odporności na wysokie napięcie, gwałtowne temperatury czy działanie promieni UV. Kable fotowoltaiczne powinny być również olejoodporne, odporne na obciążenia, a równocześnie elastyczne. 

System montażowy

Ostatnim ważnym elementem składowym zestawu fotowoltaicznego jest system montażowy. Umożliwia on przymocowanie modułów fotowoltaicznych na połaci dachu lub też na gruncie. Ważną cechą dobrego systemu montażowego jest lekka konstrukcja, która zapobiega nadmiernemu obciążaniu podłoża. System powinien być także trwały, stabilny i odporny na korozję. W przypadku gruntowych systemów montażowych jego konstrukcja została dodatkowo zabezpieczona, celem podniesienia stopnia odporności jej powierzchni na działanie czynników zewnętrznych.

Montaż fotowoltaiki – krok po kroku

Prawidłowy montaż systemu fotowoltaiki jest równoznaczny z prawidłową pracą instalacji. Z tego powodu zadanie to powinno powierzyć się profesjonalnej firmie, posiadającej doświadczenie w wykonywaniu tego typu czynności. Osoby zainteresowane inwestycją we własną elektrownię słoneczną niejednokrotnie zastanawiają się nad tym jak wygląda ten proces. Celem rozwiania wszelkich wątpliwości, poniżej znajduje się szczegółowy opis procesu montażu fotowoltaiki.

Wybór miejsca montażu paneli

Przed rozpoczęciem czynności montażowych, specjalista jest obowiązany do wyznaczenia najlepszego miejsca dla paneli. W tym kontekście ważne znaczenie odgrywa stopień zacienienia posesji, a także kąt nachylenia dachu. Zbyt duża obecność cieni może spowodować  nieprawidłowy sposób funkcjonowania systemu. Podczas wyboru miejsca na montaż fotowoltaiki specjalista uwzględnia również obecność dodatkowych elementów, które mogą wpłynąć na pracę paneli słonecznych np. komina czy anteny satelitarnej.

Po znalezieniu dogodnego miejsca oraz wyborze odpowiedniego wariantu paneli i pozostałych komponentów specjalista może przejść do montażu instalacji fotowoltaicznej. Proces ten zajmuje grupie fachowców około 1 dnia, zaś na sposób dobranej metody montażu wpływa także rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej odbywa się poprzez bezpośrednie przykręcenie do krokwi, zaś same panele mocuje się na profilach aluminiowych przy pomocy specjalistycznych klamer. Warto wiedzieć, iż na dachach, na których znajduje się dachówka ceramiczna, fachowcom wystarczy jedynie jej uniesienie oraz przykręcenie konstrukcji przy użyciu specjalnych chwytaków. W następnym kroku chwytaki są ponownie przykrywane dachówką i to właśnie do tych uchwytów fachowcy przykręcają profile aluminiowe dla paneli słonecznych.

Choć oba rozwiązania wymagają ingerencji w strukturę połaci dachowej, ich prawidłowe przeprowadzenie nie grozi uszkodzeniem połaci dachowej. 

Sprawdzenie instalacji i formalności

Ostatnim etapem montażu fotowoltaiki jest sprawdzenie, czy instalacja fotowoltaiczna działa poprawnie. Specjalista dokonuje tego za pomocą specjalnej aplikacji, która monitoruje parametry pracy urządzenia. Jeśli są one zgodne z informacjami deklarowanymi przez producenta – proces montażu zostaje uznany za zakończony.

Fakt posiadania własnego systemu fotowoltaicznego należy zgłosić do zakładu energetycznego, który jest obowiązany do wymiany licznika na dwukierunkowy w terminie 30 dni od zgłoszenia. Zakład energetyczny powinien również zweryfikować poprawność podłączenia instalacji, jak również wyrazić zgodę na jej uruchomienie.

Koszt inwestycji w fotowoltaikę

Na ostateczny koszt inwestycji we własny system fotowoltaiczny składa się kilka czynników. Do tych najistotniejszych należą:

Choć w pierwszym odruchu wymagania finansowe mogą wydawać się niemożliwe do spełnienia, w rzeczywistości kupno fotowoltaiki jest obecnie dość proste. Proces ten jest znacznie korzystniejszy pod względem ekonomicznym, dzięki obecności licznych programów rządowych i unijnych, oferujących dofinansowania własnej elektrowni słonecznej. 

Firma fotowoltaiczna – jak znaleźć dobrego wykonawcę?

System fotowoltaiczny stanowi inwestycję w przyszłość, która zwraca się po zaledwie kilku latach funkcjonowania instalacji. Aby fotowoltaika mogła być skuteczna, powinna jednak cechować się dobrą jakością komponentów oraz zostać w prawidłowy sposób zamontowana. Z tego powodu istotnym jest wybór odpowiedniego wykonawcy. Po czym jednak można rozpoznać profesjonalną firmę świadczącą usługi fotowoltaiczne? W tym miejscu podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.

Opinie klientów

Pierwszym sposobem na uzyskanie informacji na temat profesjonalnej firmy fotowoltaicznej są opinie członków rodziny oraz znajomych. Jeśli jednak najbliżsi nie mieli okazji korzystać z usług tego typu, można również oprzeć się o oferty lokalnych przedsiębiorstw widniejących w Internecie. Im więcej pozytywnych opinii ma dana firma tym większe prawdopodobieństwo, iż jest ona godna zaufania.

Doświadczenie

Prawidłowy dobór zestawu fotowoltaicznego oraz jego zamontowanie stanowi istotne aspekty, które mają znaczenie dla jakości funkcjonowania instalacji. Specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę na temat fotowoltaiki zapewnią nie tylko profesjonalne doradztwo, ale przede wszystkim odpowiedni montaż konkretnego systemu. Długi staż firmy fotowoltaicznej oznacza również świadomość wszelkich możliwych rozwiązań technologicznych, a to z kolei wpływa na jakość ostatecznych efektów montażu fotowoltaiki.

Poprzednie realizacje

Poszukując firmy fotowoltaicznej, warto też zwrócić uwagę na poprzednie realizacje danego przedsiębiorstwa. Niektóre grupy specjalistów zajmują się wyłącznie montażem paneli, zaś inne oferują kompleksową obsługę klienta. Autorskie systemy fotowoltaiczne, tworzone przez osoby z doświadczeniem i wiedzą techniczną mogą okazać się równie skuteczne co panele słoneczne pochodzące od renomowanych marek. Warto również zwrócić uwagę na to, jakim typem fotowoltaiki zajmuje się dana firma. Część przedsiębiorstw specjalizuje się bowiem w montażu konkretnego rodzaju systemów.

Profesjonalna firma fotowoltaiczna – co zapewnia?

Istnieje wiele czynników wpływających na skuteczność zastosowania fotowoltaiki. Aby inwestycja przyniosła właścicielowi budynku oczekiwane korzyści ekonomiczne, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy fotowoltaicznej. Czego klient może się spodziewać po grupie wykwalifikowanych specjalistów?

Nie jest tajemnicą, że zdecydowana większość osób zainteresowanych zakupem fotowoltaiki posiada szczątkową wiedzę na temat analizy parametrów technicznych. To, co wyróżnia profesjonalną firmę fotowoltaiczną to precyzja w zakresie ustalenia potrzeb energetycznych konkretnej nieruchomości. Specjalista od fotowoltaiki pomoże więc klientowi określić jaki zestaw będzie w stanie spełnić jego oczekiwania.

Warto również wspomnieć o wizji lokalnej, która stanowi dla fachowca punkt wyjścia, celem ustalenia wszelkich informacji na temat potrzeb energetycznych danego gospodarstwa domowego. Podczas oględzin specjalista będzie również w stanie ocenić, w którym miejscu montaż instalacji będzie najlepszy pod kątem wydajności.

Profesjonalna firma fotowoltaiczna zapewnia również przejrzystą wycenę za swoje usługi. W zależności od rodzaju wybranego systemu, zapotrzebowania na energię elektryczną danej nieruchomości oraz jakość komponentów, przedsiębiorstwo zaproponuje klientowi konkretne rozwiązanie. 

Należy również pamiętać o konieczności spełnienia kilku wymogów formalnych, które mogą okazać się trudne do samodzielnego zrealizowania, z uwagi na specyfikę języka oczekiwanych przez zakład energetyczny dokumentów. Profesjonalna firma fotowoltaiczna zadba o pomoc klientowi w prawidłowym wypełnieniu formularzy dotyczących dofinansowania oraz zgłoszenia fotowoltaiki.

Komu zlecić wykonanie fotowoltaiki?

Fotowoltaika to wynalazek przyszłości, który pozwala generować darmowy prąd z odnawialnych źródeł energii. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak istotne jest dbanie o środowisko naturalne poprzez energooszczędność. Z tego tytułu zajmujemy się profesjonalnym doradztwem oraz montażem systemów fotowoltaicznych dla osób prywatnych i podmiotów gospodarczych. Tworzymy również autorskie rozwiązania fotowoltaiczne, które cieszą się coraz większą popularnością wśród naszych klientów.

Koszt zakupu naszych paneli słonecznych zwraca się już po 6 latach użytkowania, a łącznie w przeciągu 30 lat nasi klienci mogą zaoszczędzić nawet 500% ceny uzyskania systemu. Naszą domeną jest zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie wyboru oraz montażu systemu fotowoltaicznego, zarówno do domu jednorodzinnego, jak również firm. To, co wyróżnia nas od innych firm tego typu to indywidualne podejście do klienta oraz stale aktualizowana wiedza na temat najnowszych rozwiązań w branży fotowoltaicznej. 

Nie czekaj i zainwestuj we własny generator prądu już dziś! Skorzystaj z formularza kontaktowego na Rawicom.pl, aby otrzymać szczegółowe informacje na temat Twojej inwestycji. Doświadczony producent paneli słonecznych od 2006 roku projektuje i wykonuje instalacje paneli słonecznych dla swoich klientów. Dołącz do zadowolonego grona osób wykorzystujących w swoim domu fotowoltaikę.