Koszt Budowy Farmy Fotowoltaicznej w 2024 Roku: Przewodnik po Wydatkach i Zyskach

Budowa farmy fotowoltaicznej jest inwestycją, która może przynieść znaczące korzyści finansowe, jednak jej koszt może się różnić w zależności od wielu czynników. Ministerstwo szacuje, że koszt budowy wynosi około 3,1 mln zł za 1 MW. Z kolei deweloperzy i Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) podają, że przy sprzyjających warunkach terenowych oraz bliskości linii średniego napięcia (SN), możliwe jest zbudowanie farmy za kwotę od 2,2 mln do 2,5 mln zł za 1 MW.

Generalny Wykonawca: Rawicom SA

Firma RAWICOM SA, będąca generalnym wykonawcą, odgrywa kluczową rolę w realizacji projektów farm fotowoltaicznych. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy technicznej, możliwe jest zoptymalizowanie kosztów oraz maksymalizacja efektywności inwestycji.

Co Wpływa na Koszt Budowy Farmy Fotowoltaicznej?

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej zależy od wielu czynników, które można podzielić na dwa główne etapy: etap projektowy oraz etap budowy.

Etap Projektowy Farmy Fotowoltaicznej

Na etapie projektowym, koszty związane są głównie z dokumentacją projektową, która stanowi około 3-5% całkowitych kosztów inwestycji. Wysokość tych kosztów zależy od:

Dokumentacja projektowa obejmuje:

Etap Budowy Farmy Fotowoltaicznej

Po zakończeniu etapu projektowego i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, można przystąpić do budowy farmy. Koszty na tym etapie dzielą się na:

Zwrot Kosztów i Zyski z Farmy Fotowoltaicznej

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w granicach 2,5 mln zł, przy wydajności około 1000 MWh, może generować przychód rzędu 420 tys. zł netto rocznie. Koszty utrzymania farmy mogą wynosić około 50-58 tys. zł netto rocznie, co przekłada się na zysk około 360 tys. zł netto rocznie.

Przy takich parametrach, zwrot kosztów inwestycji wyniesie około 7 lat, co jest dość standardowym okresem zwrotu, mieszczącym się w granicach 6-9 lat. Żywotność paneli fotowoltaicznych wynosi około 25 lat, a po tym okresie mogą one nadal działać z wydajnością około 85%.

Możliwości Zysków: Aukcje OZE i Umowy PPA

Istnieją różne sposoby na zwiększenie zysków z farmy fotowoltaicznej:

Umowy PPA są zazwyczaj krótsze niż aukcje OZE, co pozwala na częstsze negocjowanie warunków finansowych.

Podsumowanie

Budowa farmy fotowoltaicznej to inwestycja, która wymaga starannego planowania i analizy kosztów, ale może przynieść znaczące korzyści finansowe i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Kluczem do sukcesu jest dobrze przygotowany biznesplan oraz świadomość dostępnych opcji finansowania i modeli sprzedaży energii. Dzięki profesjonalizmowi firmy RAWICOM SA, generalnego wykonawcy, możliwe jest osiągnięcie optymalnych rezultatów w zakresie kosztów i efektywności.