Magazyny energii dla firm i farm fotowoltaicznych

Wprowadzenie

W obliczu rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wzrastającego zapotrzebowania na stabilne i niezawodne dostawy energii, magazyny energii stają się kluczowym elementem infrastruktury energetycznej. Firmy oraz farmy fotowoltaiczne coraz częściej korzystają z systemów magazynowania energii, aby zoptymalizować swoje operacje i zapewnić ciągłość zasilania. W artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty magazynowania energii z wykorzystaniem systemów BESS (Battery Energy Storage System) oraz korzyści, jakie oferują dla firm i farm fotowoltaicznych.

Zintegrowane systemy magazynowania energii BESS

Systemy BESS, takie jak oferowane przez ASTec® PME+, to zaawansowane rozwiązania, które umożliwiają przechowywanie energii z różnych źródeł, w tym farm fotowoltaicznych, sieci elektroenergetycznych oraz generatorów diesla. Dzięki zintegrowanej funkcji zarządzania energią (EMS), systemy te zapewniają stabilne i bezpieczne zasilanie, maksymalizując jednocześnie wykorzystanie nowej energii.

Cechy systemów BESS ASTec® PME+

  1. Zintegrowana funkcja EMS: Zasilanie jest bezpieczne i stabilne, a stopień wykorzystania energii jest maksymalizowany.
  2. Płynne przełączanie on-grid/off-grid: Nieprzerwane zasilanie obciążenia dzięki płynnemu przełączaniu między stanami on-grid i off-grid.
  3. Pełna ochrona urządzenia: Systemy BESS oferują pełną ochronę przed uszkodzeniami elektrycznymi.
  4. Elastyczna konfiguracja: Możliwość rozbudowy falownika dla zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznej.
  5. Monitorowanie i zarządzanie: Kompleksowe funkcje gromadzenia i monitorowania danych oraz możliwość połączenia z systemem dyspozytorskim.

Magazyny energii dla farm fotowoltaicznych

Magazyny energii typu kontenerowego oferują konfigurowalną architekturę, która może być dostosowana do różnych potrzeb klientów. Dzięki wysokiej integracji systemu, obejmującej m.in. system akumulatorów, system zarządzania energią oraz system kontroli temperatury, te magazyny energii są idealnym rozwiązaniem dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych.

Zalety magazynów energii typu kontenerowego

  1. Konfigurowalny projekt: Spełnia różne potrzeby klientów.
  2. Bezpieczeństwo i niezawodność: Trójpoziomowa architektura systemu BMS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
  3. Pełne funkcje komunikacyjne: Obsługa lokalnego monitorowania i równoległe monitorowanie w chmurze.
  4. Zasilanie rezerwowe: Możliwość zastosowania jako zapasowe źródło zasilania kluczowego sprzętu, dzięki przełączaniu milisekundowemu.
  5. Analiza danych: Pełne możliwości analizy danych za pomocą komputera głównego zasilania awaryjnego.

Dane techniczne systemów BESS

Przykładowe dane techniczne modelu HZ-CES-HJ-500kW-1000 kWh:

 

System zarządzania energią HZ3000-EMS

System HZ3000-EMS to zaawansowane rozwiązanie do gromadzenia danych, monitorowania i regulacji energii. Dzięki temu systemowi możliwe jest optymalizowanie konfiguracji mikrosieci, jednostek wytwórczych, urządzeń odbiorczych oraz kompensujących moc bierną. System zapewnia bezpieczną i stabilną pracę, kontrolę bilansu energetycznego oraz ochronę przed cofaniem mocy.

Podsumowanie

Magazyny energii stanowią kluczowy element dla firm i farm fotowoltaicznych, pozwalając na maksymalizację wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewniając stabilne i niezawodne zasilanie. Dzięki zaawansowanym systemom BESS, takim jak ASTec® PME+, oraz profesjonalnym systemom zarządzania energią HZ3000-EMS, firmy mogą skutecznie zarządzać swoją energią i zapewnić ciągłość operacji.