Rawicom nabędzie projekty PV na każdym etapie ich rozwoju

Główne obszary działalności spółki Rawicom to budowa elektrowni fotowoltaicznych w kraju i za granicą oraz dystrybucja i instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Poprzez jedną ze spółek dedykowanych do rozwoju projektów PV prowadzona jest również działalność polegająca na kompleksowym rozwoju projektów budowy farm fotowoltaicznych.

Wykwalifikowany zespół specjalistów świadczy usługi począwszy od etapu wstępnego, jakim jest znalezienie odpowiedniego gruntu i zabezpieczenie prawa do niego, poprzez proces uzyskania wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń, aż po możliwe kolejne etapy: budowy, uczestniczenia w aukcji/przygotowania PPA oraz serwisowania farmy. Spółka współpracuje z bardzo poważnymi inwestorami zagranicznymi oraz polskimi.

Niezależnie od rozwoju własnych projektów, Rawicom zainteresowana jest nabywaniem interesujących projektów PV na różnym etapie rozwoju. Oznacza to zainteresowanie projektami zarówno na etapie zabezpieczenia prawa do gruntu (podpisania umowy dzierżawy), w trakcie procedury środowiskowej i po uzyskaniu DŚ, uzyskanych warunków zabudowy itd. – włącznie z projektami gotowymi do budowy.

Główne kryteria brane pod uwagę przez Rawicom przy nabywaniu projektów fotowoltaicznych to:

W przypadku chęci zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oraz ofertą Rawicom, dotyczącą nabycia projektów PV na każdym etapie rozwoju, prośba o kontakt:

e-mail: adam@rawicom.pl

Gwarantujemy rynkowe ceny oraz szybką decyzyjność.