XVI Posiedzenie Komitetu ds. Technologii Wodorowych PSNM: Wdrażamy Nową Mobilność

XVI Posiedzenie Komitetu ds. Technologii Wodorowych PSNM: Wdrażamy Nową Mobilność

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XVI Posiedzeniu Komitetu ds. Technologii Wodorowych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) pod hasłem „We drive new mobility”. Spotkanie odbyło się w Poznaniu i skoncentrowało się na bezpieczeństwie oraz normach w zakresie technologii wodorowych, a także na planach modyfikacji strategii wodorowej w Polsce.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania była inauguracja projektu pilotażowego #HyTruck dla województwa wielkopolskiego. Projekt ten ma na celu wdrożenie i promocję technologii wodorowych w transporcie ciężarowym, co jest krokiem milowym w rozwoju ekologicznej i zrównoważonej mobilności w regionie.

Rawicom SA – Lider w Innowacjach

Rawicom SA, członek Stowarzyszenia, wyróżnia się na tle innych firm nie tylko w zakresie innowacji w fotowoltaice (PV) i elektromobilności, ale również w dążeniu do wdrażania technologii wodorowych. Od początku roku w firmie działa nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju, które koncentruje się na tworzeniu i testowaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii wodorowych.

Współorganizacja z Politechniką Poznańską

Czerwcowe posiedzenie było współorganizowane przez Politechnikę Poznańską, która dysponuje rozbudowanym kompleksem laboratoriów zorientowanych na badania nad wodorem. W szczególności Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu odgrywa kluczową rolę, posiadając nie tylko ogniwa paliwowe, ale również pracując nad opracowaniem silników spalinowych zasilanych wodorem.

Jednym z najbardziej interesujących momentów spotkania była prezentacja prof. Ireneusza Pielechy, który przedstawił działanie silnika spalinowego na H2. Było to niezwykle pouczające i inspirujące doświadczenie, ukazujące potencjał wodoru jako paliwa przyszłości.

Dynamika Rozwoju Sektora Wodorowego

Takie spotkania jak to pokazują, jak dynamicznie rozwija się sektor technologii wodorowych. Widać wyraźnie, jak ważne jest, aby wszelkiego rodzaju przepisy i regulacje nadążały za postępem technologicznym. Spotkania tego typu pozwalają na wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie nowych kontaktów, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju branży.

Podsumowując, XVI Posiedzenie Komitetu ds. Technologii Wodorowych PSNM było nie tylko okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami i planami w zakresie technologii wodorowych, ale także do nawiązania cennych kontaktów i inspiracji do dalszej pracy na rzecz nowej, ekologicznej mobilności w Polsce.