Dotacje na fotowoltaikę dla rolnictwa w 2022

Inwestycja w fotowoltaikę w wielu przypadkach zazwyczaj zwraca się już po kilku latach. Dodatkowo dostępne są liczne dofinansowania, dzięki którym panele słoneczne stają się jeszcze bardziej dostępne. Wiele programów zostało skierowane do rolników, co sprzyja dynamicznemu rozwojowi polskiej wsi.

Program wsparcia na fotowoltaikę dla rolników – Agroenergia

Dobrym sposobem, aby obniżyć koszty energii elektrycznej w gospodarstwie jest elektrownia słoneczna. Cena różni się w zależności od mocy instalacji, ale rolnik nie musi w 100% pokrywać kosztów „z własnej kieszeni”. Jednym z najbardziej znanych programów wsparcia z pewnością jest Agroenergia. W 2021 roku program został podzielony na dwie części: mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii oraz biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Żeby otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną trzeba jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, inwestycji nie można rozpocząć przed przystąpieniem do programu. Najpierw należy więc starać się o dofinansowanie, a dopiero potem zawrzeć umowę z wykonawcą fotowoltaiki. Od dnia zakończenia inwestycji należy użytkować instalację przez co najmniej 3 lata. Jeżeli skorzystamy z programu, nie można korzystać z innych dofinansowań, takich jak Mój Prąd. Pomocy finansowej nie otrzymamy, jeśli planujemy rozbudowę lub modernizację istniejącej instalacji. Co więcej, wykorzystywane podzespoły nie mogą być starsze niż 24 miesiące.

Wysokość dofinansowania jest zależna od mocy instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli wynosi od od 10 do 30 kW, możemy otrzymać maksymalnie 20% inwestycji (ale nie więcej niż 15 tys. złotych), a w przypadku w większych instalacji (od 30 do 50 kW) – maksymalnie 13% (nie więcej niż 25 tys. złotych). Nabór wniosków trwa do 30.09.2025 roku lub do wyczerpania przewidzianych środków.

Inne ogólnopolskie formy wsparcia dla rolników

Warto pamiętać, że fotowoltaika dla rolnika może być odliczona od podatku. Możliwość uzyskania ulgi w podatku rolnym jest dostępna dla wszystkich, którzy ten podatek płacą i postanowili zainwestować w panele słoneczne. Taka forma obniżenia kosztów została przewidziana dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, niezależnie czy rozliczają się za pomocą ryczałtu czy podatku VAT. Trzeba jednak posiadać minimum 1 ha gruntu lub gruntu przeliczeniowego.

Warto pamiętać, że ulga jest po prostu odliczana od podatku, dlatego nie dostaniemy tych środków przelewem czy gotówką. Można się o nią ubiegać dopiero po ukończeniu inwestycji, dlatego pieniądze początkowo trzeba wyłożyć „z własnej kieszeni”. Odliczenia od podatku nie otrzymamy automatycznie po zainstalowaniu fotowoltaiki, aby skorzystać z ulgi trzeba złożyć wniosek. Nie ma obowiązku wykorzystywania produkowanej energii w 100% do prowadzenia gospodarstwa. Wniosek może złożyć również rolnik, który chce częściowo używać fotowoltaiki do zasilania domu. Z ulgi nie można jednak skorzystać, jeśli inwestycja była finansowana w całości lub części ze środków publicznych. Może być za to przyznana, jeśli wzięliśmy komercyjny kredyt, aby zyskać środki na montaż paneli słonecznych.

Kolejnym programem ogólnopolskim jest restrukturyzacja małych gospodarstw. Nabór rozpoczął się 16 maja i potrwa do 14 lipca 2022 roku. Są przeznaczone dla rolników, którzy posiadają co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub rowami. Z programu skorzystamy również, jeśli posiadamy nieruchomość przeznaczoną do produkcji rolnej. Pomoc jest spora, ponieważ możemy otrzymać 60 tys. złotych, płatne w dwóch ratach. Każde gospodarstwo może skorzystać z takiego wsparcia tylko raz. Warto też wziąć pod uwagę, że co najmniej 80% kwoty musi być wykorzystane na inwestycję w środki trwałe np. maszyny czy właśnie modernizację energetyczną budynków.

Regionalne dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników

Montując panele słoneczne w Zielonej Górze i innych miastach, dobry wykonawca zawsze będzie miał na uwadze nasłonecznienie w danej okolicy, aby dopasować odpowiednią moc i liczbę ogniw. Jeżeli chcemy zainwestować w fotowoltaikę, do wyboru mamy nie tylko programy ogólnopolskie, ale też regionalne. W kujawsko-pomorskim dostępny jest program EKO – KLIMAT Woda, powietrze, ziemia. Nie otrzymujemy tutaj bezzwrotnej dotacji, ale pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Składanie wniosków jest możliwe do 31.10.2027 r. lub wyczerpania środków przewidzianych na ten cel. Aktualne w maju 2022 roku oprocentowanie wynosi 3,71%. Minimalna kwota pożyczki wynosi 80 000 złotych. Możliwe jest również częściowe umorzenie pożyczki (od 5% do 15%), jednak w tym wariancie trzeba liczyć się z wyższym oprocentowaniem. Wysokość umorzenia rośnie z każdym rokiem o 1 punkt procentowy np. jeśli okres spłacania pożyczki wynosi 5 lat – jest to 5%, dla 6 lat będzie to 6% itd.

Inwestycja w fotowoltaikę pozwala zmniejszyć koszty prowadzenia gospodarstwa, przez co ułatwia dalszy rozwój. Zdecydowanie warto zainteresować się dostępnymi programami oraz skorzystać z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji lub pożyczki na preferencyjnych warunkach.