Magazyny energii – koszt i możliwość dofinansowania

Tylko w 2021 roku w Polsce przybyło aż 400 tysięcy prosumentów, co najlepiej świadczy o rosnącej popularności fotowoltaiki w naszym kraju. Zmieniają się jednak zasady rozliczeń, co wiąże się z większym naciskiem na autokonsumpcję produkowanej energii. Rośnie więc popularność magazynów energii i zdecydowanie warto bliżej przyjrzeć się takiemu rozwiązaniu.

Magazyny energii w obliczu nowych przepisów

Dotychczas polscy prosumenci rzadko decydowali się na połączenie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, ponieważ wiąże się to z wyższymi kosztami inwestycji. W krajach zachodnich, gdzie fotowoltaikę montuje się od dłuższego czasu, takie rozwiązanie jest jednak znacznie bardziej popularne. Montaż akumulatorów o wysokiej sprawności może nawet sprawiać, że inwestycja szybciej się zwraca. Wynika to głównie z faktu, że nadmiar energii wyprodukowany przy intensywnym nasłonecznieniu jest wykorzystywany jesienią czy zimą, kiedy uzyski znacznie spadają. Dzięki temu, możemy jeszcze pełniej wykorzystywać możliwości, które dają panele słoneczne. Gdańsk jest jedną z lokalizacji, gdzie nasłonecznienie jest dość niskie, ale dzięki odpowiednio zaprojektowanej instalacji oraz nowoczesnym technologiom, ekologiczna energia opłaca się również mieszkańcom Pomorza.

Magazyny energii są też sposobem na rozwiązanie problemu przeciążenia sieci energetycznej. Przez lata prosumenci rozliczali się na zasadzie net-meteringu – nadmiar wyprodukowanej energii można było przechowywać u operatora oraz pobierać ją, kiedy pojawiała się taka potrzeba. Chociaż było to rozwiązanie korzystne dla prosumentów, prowadziło do przeciążeń sieci energetycznej, zwłaszcza kiedy popularność fotowoltaiki zaczęła lawinowo rosnąć. Właśnie dlatego, wprowadzono nowy system rozliczeń – net-billing. Większa koncentracja na autokonsumpcji przez prosumentów obejmuje również inwestycję w magazyny energii, aby ograniczyć przesyłanie prądu między instalacją fotowoltaiczną a operatorem.

Jaki jest koszt budowy magazynu energii?

Im bardziej popularna staje się ekologiczna energia ze słońca, tym niższe koszty inwestycji. Również dzięki temu, fotowoltaika w Bydgoszczy oraz innych miastach i wsiach cieszy się coraz większą popularnością. Magazyn energii to oczywiście dodatkowe koszty, ale w obliczu zmieniających się przepisów inwestycja w takie rozwiązanie staje się coraz bardziej opłacalna. Ceny magazynów są bardzo zróżnicowane, głównie ze względu na pojemność. W gospodarstwach domowych zazwyczaj pojawiają się magazyny o pojemności od 3 kWh do 13,5 kWh, których koszty wynoszą od kilkunastu do nawet pięćdziesięciu tysięcy. Właściciele firm, gdzie zapotrzebowanie na energię jest znacznie większe, będą oczywiście potrzebować magazynu o wyższej pojemności. Magazyny energii o pojemności od 15 kWh do 50 kWh kosztują od ok. 30 000 złotych do nawet 130 000 złotych. Warto jednak wziąć uwagę, że prawdopodobnie powtórzą się trendy z zachodu – im większa popularność magazynów energii, tym bardziej przystępne cenowo się staną.

Cena jest oczywiście uzależniona również od innych czynników, chociażby użytej technologii. Chociaż ogniwa kwasowo-ołowiowe są tańsze, to nowocześniejsze rozwiązanie – akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe są znacznie wydajniejsze. Koszt może się różnić także w zależności od renomy producenta czy aktualnego popytu na magazyny danego typu.

Dofinansowania do budowy magazynów energii

Budowa magazynu energii, może być częściowo dofinansowana, podobnie jak fotowoltaika. Toruń i inne polskie miasta prowadzą programy regionalne i rządowe, dzięki którym można zredukować koszty inwestycji. Najbardziej znanym z nich jest z pewnością Mój Prąd 4.0, który w tym roku wystartował po raz kolejny. Wnioski można składać już od 15 kwietnia 2022 roku. Wzrost autokonsumpcji dzięki magazynom energii jest jednym z tegorocznych celów programu. Dotacja jest dostępna na akumulatory o pojemności powyżej 2 kWh. Cena magazynu nie może jednak przekraczać 4000 złotych na 1 kWh. Wnioskować można zarówno o dotację na inwestycję sprzężoną (fotowoltaika + magazyn energii) lub tylko jeden z tych elementów. Co istotne, dofinansowanie na magazyn energii mogą otrzymać również osoby, które skorzystały już z dotacji na panele słoneczne. Dla rolników dostępny jest z kolei program Agroenergia, który również obejmuje dofinansowania na magazyny energii. Dzięki dotacjom, można ograniczyć koszt inwestycji w magazyn energii nawet o kilkanaście tysięcy złotych, co znacznie przyspieszy czas zwrotu całej inwestycji.

Jedną ze strategii, aby zwiększyć autokonsumpcję prądu przed prosumentów, jest popularyzacja magazynów energii. Chociaż na polskim rynku wciąż nie jest to standardem, wzorem krajów zachodnich, w najbliższych latach prawdopodobnie się to zmieni.