Moje Ciepło i Mój Prąd – skorzystaj z dofinansowań na fotowoltaikę i pompy ciepła

Zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W Polsce i innych europejskich państwach uruchamiane są więc programy dofinansowań, aby takie rozwiązania były bardziej dostępne. Należą do nich dobrze już znany Mój Prąd oraz Moje Ciepło, które wystartowało w kwietniu 2022 roku.

Co obejmuje program Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło jest skierowany do osób fizycznych – właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą przejść na ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera więc nie tylko inwestycję w elektrownie słoneczne, ale też ekologiczne metody ogrzewania domu. Pompy ciepła to jednak myślenie przyszłościowe, nie tylko pod względem środowiska, ale też ekonomii, ponieważ ceny węgla wciąż rosną i tradycyjne ogrzewanie staje się coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu.

Program Moje Ciepło to dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających w wyniku ogrzewania domów w nieefektywny sposób z wykorzystaniem paliw kopalnych. Dofinansowanie można otrzymać na:

Warto jednak pamiętać, że w budynku nie może znajdować się jednocześnie źródło ciepła napędzane na paliwa stałe. Budżet programu wynosi aż 600 000 000 złotych, aby spopularyzować stosowanie odnawialnych źródeł energii, nie tylko jako farmy fotowoltaiczne, ale też w domach jednorodzinnych.

Dostępne formy dofinansowania

Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju pompy ciepła. W przypadku pomp gruntowych, możesz otrzymać do 30% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 21 000 złotych). Jeżeli posiadasz kartę dużej rodziny, procentowy udział wzrasta do 45%. Dla pomp powietrze/powietrze i powietrze/woda, dofinansowanie również może wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych (dla dużych rodzin do 45%). Kwota nie może jednak przekroczyć 7000 złotych.

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Program został skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego rodzinnego. Oznacza to, że na dzień składania wniosku nie złożono jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy ani nie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Program obejmuje również właścicieli budynków, którzy złożyli zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Warto pamiętać, że wnioskodawcą powinna być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy oraz na fakturze. Jeżeli występują tutaj różnice, trzeba dołączyć odpowiednie oświadczenie.

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło

Nabór wniosków jest prowadzony od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania puli środków. Wniosek można złożyć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konieczne będzie też dostarczenie załączników:

W niektórych przypadkach trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty:

Moje Ciepło – uzupełnienie programu Mój Prąd

Inwestorzy, których interesowała fotowoltaika w Bydgoszczy i innych polskich miastach, najczęściej zgłaszali się do programu Mój Prąd. Jak poinformował zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Mojego Ciepła jak najbardziej będą mogli skorzystać beneficjenci programu Mój Prąd. Warto jednak pamiętać, że jeśli bufor ciepła został sfinansowany w ramach Mojego Prądu, nie można uwzględniać tego kosztu starając się o kolejne dofinansowanie. Jeżeli w ciągu 5 lat od przyznania dofinansowania wykryte zostaną jakieś nieprawidłowości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może zażądać zwrotu otrzymanej kwoty.

Możliwość dofinansowania fotowoltaiki i pompy ciepła sprawia, że coraz większa część Polaków przechodzi na ekonomiczne i ekologiczne źródła energii. Warto jednak wziąć pod uwagę, że środki z programów Mój Prąd i Moje Ciepło są przyznawane na inwestycje już zrealizowane, dlatego na zwrot części kosztów trzeba trochę poczekać.