Porównanie mikroinwerterów i inwerterów centralnych: co jest lepsze?

W miarę jak fotowoltaika staje się coraz bardziej popularna, wiele osób zastanawia się nad różnymi aspektami technicznymi instalacji, żeby maksymalnie zwiększać uzyski. Jednym z kluczowych elementów każdej instalacji fotowoltaicznej są inwertery, odpowiedzialne za przekształcenie prądu stałego (DC) generowanego przez panele słoneczne na prąd zmienny (AC), używany w gospodarstwach domowych i firmach. Wśród inwerterów wyróżniamy dwa główne typy: mikroinwertery i inwertery centralne. W tym artykule postaramy się porównać oba rozwiązania, aby pomóc w doborze najkorzystniejszego z nich.

Podstawowe różnice między mikroinwerterami a inwerterami centralnymi

Mikroinwertery to niewielkie urządzenia, które montowane są bezpośrednio na każdym panelu słonecznym, konwertując prąd DC na AC na poziomie pojedynczego modułu. Dzięki temu każdy panel działa niezależnie od pozostałych.

Inwertery centralne to większe urządzenia, które konwertują prąd DC na AC dla całego ciągu paneli słonecznych. W systemach z inwerterami centralnymi panele są podłączone szeregowo, a inwerter obsługuje całą grupę modułów.

Zalety mikroinwerterów

Mikroinwertery są rozwiązaniem coraz częściej wybieranym przez inwestorów instalujących panele słoneczne w Szczecinie i innych polskich miastach. Dzieje się tak ze względu na ich liczne zalety, do których należą:

Zalety inwerterów centralnych

Oczywiście, jeśli instalacja fotowoltaiczna w Toruniu lub innym mieście opiera się na inwerterze centralnym, również ma to swoje plusy:

Porównanie kosztów i opłacalności inwestycji

Koszty zakupu i montażu mikroinwerterów i inwerterów centralnych: mimo że mikroinwertery mają wyższe koszty początkowe, zapewniają wyższą wydajność energetyczną i większe oszczędności w dłuższej perspektywie.

Koszty utrzymania i ewentualnych napraw: inwertery centralne mogą wymagać częstszej konserwacji i napraw, jednak ich serwisowanie jest zazwyczaj prostsze niż w przypadku mikroinwerterów.

Opłacalność inwestycji w obu przypadkach: ostateczna opłacalność inwestycji zależy od indywidualnych potrzeb, warunków instalacji oraz preferencji inwestora. Należy dokładnie przeanalizować różnice kosztów, wydajności i serwisowania, aby wybrać optymalne rozwiązanie.

Czynniki wpływające na wybór optymalnego rozwiązania: do czynników, które mogą wpłynąć na wybór inwertera, należą: wielkość instalacji, nasłonecznienie, zacienienie, budżet oraz plany rozwoju systemu w przyszłości. Instalacja fotowoltaiczna w Radomiu lub innym mieście powinna powstawać z myślą o możliwości wzrostu zapotrzebowania i przyszłej rozbudowie.

Kiedy wybrać mikroinwertery, a kiedy inwerter centralny?

Mikroinwertery mogą być lepszym wyborem dla instalacji o złożonym układzie dachu, z zacienieniem, różnymi nachyleniami i kierunkami paneli, a także w przypadku planów rozbudowy systemu w przyszłości.

Inwerter centralny jest za to trafniejszym wyborem dla prostych instalacji, o jednolitym kierunku i nachyleniu paneli, bez znacznego zacienienia oraz w przypadku, gdy priorytetem są niższe koszty początkowe.

Rekomendacje dla różnych przypadków i potrzeb inwestorów zależą od wielu czynników, takich jak wielkość instalacji, nasłonecznienie, zacienienie, budżet oraz plany rozwoju systemu. Aby dokonać najlepszego wyboru, warto skonsultować się z profesjonalistami w dziedzinie fotowoltaiki, którzy pomogą w analizie indywidualnych potrzeb i warunków, a także doradzą w zakresie najlepszego rozwiązania dla danej sytuacji.