Planujesz zakup samochodu elektrycznego? Sprawdź program Mój Elektryk

Unia Europejska kładzie nacisk na zwiększenie liczby samochodów elektrycznych na drogach. Komisja Europejska ogłosiła nawet, że od 2035 roku samochody spalinowe nie będą już sprzedawane. Nie zmienia to jednak faktu, że zakup auta elektrycznego to wciąż duży wydatek, dlatego NFOŚiGW uruchomił program Mój Elektryk.

Cel programu Mój Elektryk

Przyzwyczailiśmy się już, że rząd oferuje dofinansowania na ogniwa fotowoltaiczne. Warszawa oraz inne polskie miasta i wsie w coraz większej mierze opierają się na energii odnawialnej – na koniec marca 2022 roku w Polsce było już 966 350 prosumentów, a całkowita moc instalacji wyniosła 6915,36 MW. NFOŚiGW nauczony sukcesem programu Mój Prąd, postanowił więc uruchomić program Mój Elektryk, aby spopularyzować samochody elektryczne. Na koniec marca 2022 roku po polskich drogach jeździło 21 789 samochodów hybrydowych oraz 21 576 aut w pełni elektrycznych. Z rządowymi dofinansowaniami ta liczby prawdopodobnie będą szybciej rosnąć.

Program Mój Elektryk ma ograniczyć zanieczyszczenie środowiska przez zmniejszenie udziału paliw emisyjnych w transporcie. NFOŚiGW udziela więc dofinansowań na zakup i leasing aut zeroemisyjnych. Co więcej, wspierana jest też budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dla osób zainteresowanych tego typu inwestycją uruchomiono jednak oddzielny program.

Kto może skorzystać z programu Mój Elektryk?

Program został podzielony na dwie ścieżki: zakupową (pojazdy kupione za gotówkę lub przez kredyt) oraz leasingową (dopłaty do leasingu, leasing konsumencki). Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne. Na rządowej stronie programu dostępna jest też lista firm leasingowych biorących udział w programie za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska. Ze ścieżki leasingowej mogą skorzystać jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, rolnicy, spółdzielnie rolnicze, kościoły i związki wyznaniowe.

Co zyskujesz w ramach programu?

Osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1. Dotacja może wynosić maksymalnie 18 750 złotych. Dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny maksymalna dotacja jest wyższa – 27 000 złotych. Koszt zakupionego pojazdu nie może przekraczać 225 000 zł (to ograniczenie nie dotyczy osób posiadających Kartę Dużej Rodziny).

Przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowanie na auta zeroemisyjne kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e. Wysokość wsparcia różni się w zależności od kategorii auta. Dla pojazdów M1 wynosi nie więcej niż 18 750 złotych. Jeżeli deklarowany roczny przebieg przekracza 15 tysięcy kilometrów, można otrzymać dofinansowanie w wysokości 27 000 złotych. Cena pojazdu, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, nie może jednak przekraczać 225 000 złotych.

Dla samochodów kategorii N1 dotacja jest liczona procentowo i wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 50 000 złotych). Jeżeli deklarowany roczny przebieg przekracza 20 tysięcy kilometrów, można otrzymać dotację w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 70 000 złotych).

W przypadku pojazdów kategorii L1e-L7e, możemy otrzymać do 30% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 4000 złotych).

W ścieżce leasingowej dostępne są dopłaty do pojazdów kategorii M1, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. Wysokość dofinansowania jest zależna od typu samochodu, ale też kategorii leasingobiorcy. Dofinansowanie (dotacja) z programu pokrywa całość lub część opłaty wstępnej do leasingu pojazdu. Co więcej, pod pewnymi warunkami można skorzystać z dofinansowania na uruchomioną już umowę leasingu. Musi być ona jednak tak zaaneksowana, aby można było wyróżnić opłatę wstępną i transferową. Kwalifikować mogą się umowy zawarte po 1 maja 2020 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na samochód elektryczny?

Wnioski są przyjmowane do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków. Należy składać je wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie NFOŚiGW. Procedura wygląda tak samo dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców innych niż osoby fizyczne.

W przypadku ścieżki leasingowej, założeniem programu jest załatwienie wszystkiego przy „jednym okienku”, co w praktyce oznacza, że wniosek o dotację i leasing można załatwić w firmie leasingowej, która podpisała umowę z Bankiem Ochrony Środowiska. Firma leasingowa przyjmuje i weryfikuje wniosek oraz analizuje zdolność leasingową klienta. Następnie pozytywnie zweryfikowany wniosek trafia do BOŚ. W końcu leasingobiorca podpisuje umowę dotacji oraz zabezpiecza umowę leasingu.

Polacy przyzwyczaili się już, że instalacja fotowoltaiczna w Sosnowcu i innych zakątkach kraju może być dofinansowana ze środków państwowych. Obecnie takie dotacje są dostępne również na pompy ciepła czy samochody elektryczne, dlatego coraz łatwiej jest przestawiać się na odnawialne źródła energii.