Jakie formy dofinansowania instalacji fotowoltaicznej są dostępne na rynku?

Fotowoltaika jest skutecznym sposobem na pozyskiwanie darmowej energii z naturalnych źródeł. Ekologiczny charakter systemu oraz mnogość oferowanych przez niego korzyści przemawiają za coraz większym zainteresowaniem inwestycją. W pierwszym odruchu wydaje się ona jednak dość wymagająca pod względem finansowym. Niemniej, istnieją liczne programy dotacyjne, z których może skorzystać inwestor. Jakie formy dofinansowania instalacji fotowoltaicznej są dostępne na rynku? Dowiedz się z treści niniejszego poradnika.

Program ,,Mój prąd”

Jednym z popularniejszych programów rządowych umożliwiających uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania  zakupu fotowoltaiki jest „Mój Prąd”. Imponujący budżet programu, czyli 1,1 miliard złotych może zostać spożytkowany w okresie od 13 stycznia do 6 grudnia 2020 roku. Osoby fizyczne zainteresowane pozyskaniem środków mogą otrzymać zwrot do 50% wartości łącznych kosztów inwestycji w domowy system fotowoltaiczny, jednak nie więcej niż 5 000 PLN. Należy jednak pamiętać, że program dedykowany jest wyłącznie dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW.

Warto podkreślić, że program „Mój Prąd” jest skierowany do właścicieli domów prywatnych, którzy posiadają już instalację podłączoną do sieci. Za pomocą pieniędzy pozyskanych z programu nie można jednak rozbudować już istniejącej instalacji.

Ważną informacją jest fakt, że już na początku 2021 roku rusza III edycja programu „Mój prąd”. Dotychczasowe dotacje zostaną znacznie rozszerzone – obejmą między innymi stacje ładowania pojazdów elektrycznych, magazyny energii, pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Na ten moment nie wiadomo jednak jaka kwota zostanie przeznaczona na ten cel. Warto śledzić temat na oficjalnej stronie programu.

Program ,,Czyste Powietrze”

Kolejnym programem rządowym oferującym wsparcie inwestorom jest program „Czyste Powietrze”, którego celem jest redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez stare i nieefektywne źródła ciepła. Dotacja uzyskana w ramach programu pozwala na wymianę starego pieca i zastąpienie go nowoczesnym źródłem ciepła. Program trwa aż do 2029 roku, zaś jego budżet opiewa na około 103 miliardy złotych. Spore zainteresowanie programem rządowym przyczyniło się w konsekwencji do odświeżenia obecnych w nim zapisów i regulacji. Dzięki temu uzyskanie dotacji może okazać się znacznie prostsze.

Z programu „Czyste Powietrze” może skorzystać inwestor z dowolnego poziomu finansowania. Ostateczna kwota dotacji jest więc zależna od dochodów uzyskiwanych w określonym gospodarstwie domowym. Jak w praktyce wyglądają progi finansowe?

Uzyskane w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na wszystkie czynności związane z inwestycją, w tym wymianę komponentów z już istniejących instalacji, a także zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycja w fotowoltaikę odliczana od podatku

Pomimo obecności programów dotacyjnych nie są one jedynymi formami pomocy w przypadku zakupu fotowoltaiki. Inwestor może skorzystać również z ulgi termomodernizacyjnej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej możliwe jest odliczenie od podatku wszelkich czynności związanych z termomodernizacją budynku, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kwotę odliczaną od podatku można rozliczyć nie tylko w roku inwestycji, ale również przez kolejne 6 lat od jej zakończenia. Należy jedynie mieć na względzie, iż łączny koszt odliczenia nie może być wyższy niż 53 tysiące złotych.

Lokalne wsparcie do zakupu fotowoltaiki

Nie tylko programy rządowe służą wsparciu w kontekście inwestycji w fotowoltaikę. Dla przykładu, mieszkańcy Warszawy mają możliwość skorzystania z lokalnego dofinansowania nawet do 15 tysięcy złotych zwrotu kosztów. Beneficjentem warszawskiego programu może być nie tylko osoba prywatna, ale także przedsiębiorca czy przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej. Choć pierwsza edycja programu wsparcia już się zakończyła, na drugą turę można składać wnioski do 31 marca 2021. Jeśli więc inwestycja ma mieć miejsce na terenie Warszawy lub w okolicznej miejscowości – warto zainteresować się możliwościami oferowanymi przez lokalnych włodarzy.

Jakie rozwiązanie będzie najlepsze?

Jak widać, istnieje kilka dostępnych programów, które choć różnią się celami, gwarantują wsparcie finansowe w realizacji inwestycji. Trudno jest jednoznacznie wskazać, które z wyżej podanych rozwiązań będzie tym najkorzystniejszym. Każdy program różni się bowiem wymaganiami, co w niektórych przypadkach może deklasyfikować z danego programu potencjalnego inwestora. Im większą wiedzę na temat dostępnych możliwości będziesz posiadał, tym większe prawdopodobieństwo, iż wybierzesz rozwiązanie szyte na miarę Twoich możliwości, a decyzja o budowie fotowoltaiki okaże się prostsza i tańsza.